Ministerul Turismului a obținut peste 2,4 milioane euro de la Uniunea Europeană pentru „eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”

Sigla de turism a României - Explore the Carpathian Garden. FOTO MT
Sigla de turism a României - Explore the Carpathian Garden. FOTO MT

Ministerul Turismului, în calitate de solicitant lider de proiect, anunță demararea proiectului ”Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”.

Proiectul este implementat alături de Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția de Strategii Guvernamentale, în calitate de partener, și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Scopul proiectului este optimizarea procesului decizional și eficientizarea activității la nivelul Ministerului Turismului, prin sistematizarea și reglementarea legislației care guvernează domeniul turismului, în vederea îndeplinirii funcțiilor și realizării obiectivelor strategice din domeniile coordonate, conform mandatului instituțional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Identificarea, fundamentarea și conturarea unui turism identitar al României (axat pe tradiții, istorie și elementele naturale cu potențial turistic), culminând cu formularea unei politici publice relevante în domeniu.
  • Diagnoza și analiza comparativă a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului, identificarea redundanțelor și anacronismelor, simplificarea, actualizarea și sistematizarea legislației din domeniul turismului.
  • Dezbaterea propunerilor de simplificare, actualizare și sistematizare a legislației care reglementează domeniul turismului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • o cercetare cantitativă reprezentată de un studiu sociologic realizat la nivel național, care va constitui instrumentul de fundamentare a politicii publice în domeniul turismului identitar;
  • o diagnoză și o analiză comparativă a cadrului normativ ce vizează domeniul turismului;
  • un set de reglementări unice ale actelor normative din domeniul turismului, adoptat și publicat în Monitorul Oficial;
  • o politică publică în domeniul turismului identitar adoptată și publicată în Monitorul Oficial.

Proiectul, pe cod SIPOCA 392, este cofinanțat din Fondul European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1.

Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Data de începere a proiectului: 13 septembrie 2018

Perioada de implementare: 24 luni

Bugetul proiectului: 2.909.254,04 lei, din care 2.443.303,91 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația GoNEXT, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe GoNEXT.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*